Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech Økonomi er ansvarlig for den økonomiske administration på Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences. Således servicerer Nat-Tech Økonomi fakulteternes institutter, centre, administration og ledelse med budgetter og økonomisk opfølgning, herunder de samlede fakultetsbudgetter og fakulteternes eksterne projekter.

Medarbejderne i Nat-Tech Økonomi er organiseret i henholdsvis forretningscontrollere, som varetager institutternes og fakulteternes økonomi, projektcontrollere, som varetager den økonomiske administration af de eksterne projekter, samt en ledelse og stab, som er ansvarlig for personale og den overordnede ledelse.

Nat-Tech Økonomi er en enhed med lokationer i henholdsvis Aarhus, Foulum, Roskilde og Flakkebjerg, hvormed der sikres en kort afstand til de mennesker, vi betjener i det daglige. 

Organisering på økonomiområdet 

Økonomiopgaverne varetages af henholdsvis Front Office og Fællesservice. Nat-Tech Økonomi varetager økonomiske Front Office-funktioner og er en del af Administrationscenter Nat-Tech.

Find kontaktpersoner i Nat-Tech Økonomi her.

Find organisationsdiagram for Nat-Tech Økonomi her.