Økonomi på Arts

ARTS Økonomi

Arts Økonomi står for den overordnede økonomistyring for hele fakultetet, og vores primære opgave er således at servicere fakultetet og fakultetets enheder (institutter, centre og medarbejdere) inden for økonomiområdet.

Vi er beliggende i både Aarhus og Emdrup.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os!

Arts Økonomi betjener fakultetets institutter og centre samt de fakultetsfælles enheder (dekanatet, administrationscentret, PhD-skolen mv.) i forhold til blandt andet budgetter (både projektbudgetter, institutbudgetter og det samlede fakultetsbudget), ledelsesstøtte til fakultetsledelsen, institutledelser mv. samt økonomisk administration af fakultetets ordinære og eksterne projekter.  

Bogholderi og opgaver forbundet hermed varetages af AU Økonomi, Regnskab – se mere her.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os