Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Faculty of Arts har en primær forretningscontroller og en eller flere projektcontrollere tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Arts Økonomi. Projektcontrollerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.


Institutter og centre

Institut for Kultur og Samfund (IKS)

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)


Øvrige enheder

Bygningsområdet

Arts' administrative center

Tværgående opgaver

Faglig koordinator inden for EU projekter

Faglig koordinator inden for fondsansøgninger

Rammefordelinger/finanslov

Bygningscontroller/huslejefordelinger

Tina Riise

Forretningscontroller

Find os


Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Emdrup
Tuborgvej 164
2400  København NV