Digital Eksamen release nyheder 15. april 2021

Følgende ændringer kommer i drift, når servicevinduet er slut den 15. april ca. kl. 14:00:

1. Tilpasning af e-mails på prøven - Nyt layout for e-mail-fanen, se nedenstående:   Med den nye release bliver der mulighed for oprettelse af nye brugermails, som kan rettes mod forskellige foruddefinerede modtagergrupper.

2. Zoom/Teams integration til DE

Det kræver systemopsætning og håndholdt integration at kunne anvende denne integration. Det vurderes, at når vi på AU tager funktionaliteten i brug, vil det ikke ske i stor skala, men måske forsøgsmæssigt på nogle få, udvalgte prøver til sommereksamen 2021. Dette afventer en nærmere afklaring.

3. Tilpasning af observatører - en række små forbedringer

 • Tilføjes på samme måde som andre bedømmere
 • Kan importeres og sættes på besvarelser via csv-import
 • Kan sættes via datastrømmen
 • Kan downloade studerendes besvarelser
 • Kan ikke afgive karakterer på besvarelser
 • Kan afgive feedback til studerende på besvarelser
 • Censorer kan ikke være observatører

4. Prøveforløb – en række fordringer

En række mindre forbedringer.

5. Tilføjelser til prøver uden aflevering

 • Slå visning af prøven for de studerende til og fra
 • Slå besvarelsesinformationer til og fra

Bemærk: Prøve slut skal lægges før mundtligt forsvar, således at den studerende ikke kan ændre ”tro og love-erklæring” tilsagn, hvis dette anvendes.

6. Tilføjelser til prøver uden tilsyn (PUT)

 • Der kan kobles en MCQ på en PUT
 • Det er nu muligt at sætte en graceperiode på en PUT, og den styres af samme default-setting som på stedprøver

7. Diverse forbedringer primært for administratorer

Listen er ikke udtømmende.

 • Systemindstillinger vedr. GDPR-håndtering.
 • Opsætningsmulighed af forklarende tekster for prøveformerne, som fremgår på forsiden af DE. Formålet er at gøre det mere intuitivt at forstå prøvetypers anvendelse.
 • Ny forside, hvor Alle prøver erstatter Mine prøver, dog med mulighed for at sætte et flueben i “Vis kun mine prøver” (hvor valg huskes).
 • Rediger noter (både dispensation og til bedømmere) har fået eget punkt i multi-button på fanen Studerende og Besvarelser.
 • Studerende, som allerede har en invitation til en gruppe, kan nu fremsøges af admin og placeres i en gruppe.
 • Nyt filter på fanerne Bedømmer, Studerende og Besvarelse: “Studerende, som har overskredet tidsfristen” (som har afleveret, men for sent).
 • Navnet på MCQ’en fremgår under Opgavetype på fanen Studerende
 • Der er ikke krav om dansk navn på en prøve, men blot at dansk eller engelsk er udfyldt.
 • Aktivitetsloggen viser, når bedømmere sættes på og tages af, både på prøve- og besvarelsesniveau.
 • Under fanen Besvarelse angives i loggen, hvilken studerende bedømmeren har afgivet karakter til (ikke blot karakter afsendt til STADS).

 

 

8. Bedømmere - Eksamensplan

Eksamensplan med oversigt over studerendes tider for mundtligt forsvar (PUT og PUA).  

 

9. Fejlrettelser

Derudover får vi leveret en række rettelser på fejl i DE.