Sekretariatsbetjening af båndene

De administrative bånd

De administrative bånd i AU Uddannelse er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af uddannelsescentre og fællesservice vedrørende de studieadministrative processer.

Hvordan får jeg et emne til behandling i et eller flere af båndene?

INT-båndet: kontakt Rikke Nielsen, rikkenielsen@au.dk.

EVU-båndet: kontakt Kirsten Largren, kirl@au.dk.

SNUK-båndet: kontakt Christin Jensen, chje@au.dk.

UVA/EKA-båndet: kontakt Thomas Vestergaard, thv@au.dk.

VEST-båndet: kontakt Esben Højbjerre Larsen, ehl@au.dk.