Nyheder om Digital Eksamen vedrørende release den 04. november 2021

Servicevinduet 4.11. er veloverstået.

Følgende ændringer er kommet i drift.

Der bliver leveret en række forbedringer til eksisterende funktionalitet. Med andre ord er der ikke tale om ændringer i eksamensprocessen eller brugergrænsefladen.      

Følgende væsentlige ændringer nævens kort her.  

Administration og opsætning af prøven  

Udvidelse af mailfunktion på prøve (se vejledning) der er tale om en række nye muligheder for at kommunikere. 

Institutionen kan tilpasse DE’s termer som bedømmer og studerende møder, i forbindelse med anvendelse af DE.  

Gruppenavn: Opsætningsmulighed om studerende ikke må ændre gruppenavn, når gruppenavn er angivet af administrator.  

Administrator kan overskrive de studerendes besvarelsesinformation 

Prøver uden aflevering (mundtligt prøve) - Det er muligt at tilknytte opgavesæt til den type prøver 

Prøvelog er gjort mere overskuelig, ved at opdele loglinje i henholdsvis prøveniveau og besvarelsesniveau. 

Prøveforløb: termen karakterindberetning er nu en del af prøvenavnet. (se vejledning)

Studerende 

Pure: Det er muligt at tilbyde studerende at registrere og udstille afsluttende opgave i PURE i forbindelse med aflevering i DE.   

Demoeksamen: Ny mulighed for studerende, de kan tilgå demoeksamen i DE 

Prøver

Multiple choice (se vejledning) en række forbedringer er introduceret

 

Arcanics releases beskrivelse kan ses her: https://digitaleksamen.arcanic.dk/releases/4-november-2021/