Fælles AU Blackboard opgraderet april 2017

Blackboard er nu opgraderet til den nyeste version fra 2016. 

Opgraderingen betyder produktforbedringer og nogle fejlrettelser. Vi vil fremhæve, at værktøjet Self and Peer Assesment nu er tilgængeligt i Blackboard i en ny og forbedret version. Det betyder bl.a. at kun de kursusdeltagere, som afleverer en opgave, deltager i evalueringen. Hermed fjernes en række generende manuelle processer.

En anden forbedring er, at knappen Submit/Send, der optræder mange steder i Blackboard, nu er ”flydende”. Det betyder, at hvor end du står på en side, hvor du afslutter med Submit/ Send for at foretage ændringer, så følger knappen med. Det er slut med at scrolle for at finde knappen nederst på siden.

Vi håber, I bliver glade for de nye forbedringer - små som store. Læs yderligere om den nye version.

-------------

Blackboard has been upgraded to the latest 2016-version.

The upgrade includes product improvements and a number of bug fixes.

We would like to mention that the Peer Assessment tool has been improved.  For example – now it is only the course participants who hand in an assignment, who will be part of the assessment. In this way, instructors can skip manual steps otherwise required in the assessment process.

Another improvement is that the Submit button now “floats”. It used to be fixed at the bottom of the page and would often require scrolling before becoming visible. Now it is always visible regardless of where you are on the screen.

We hope the improvements will be of use to you. Read more about the new version.