Lancering af ny support på studiesystemer

Onsdag den 1. marts 2017 sammenlægges STADS & EDDI Supporten og Blackboard Supporten – og bliver til Studiesystemsupport.

Studiesystemsupport vil yde hel eller delvis support på systemerne STADS, STADS-VIP, EDDI, DANS, Blackboard, Digital Eksamen, Timetæller og AU Bevis.

I forbindelse med etableringen af Studiesystemsupport lanceres et nyt website på medarbejderservice, hvor brugerne kan finde nyttig information om de forskellige systemer samt information om hvordan man kommer i kontakt med Studiesystemsupport. Samtidig etableres en ny nyhedsservice, hvor man som bruger kan abonnere på nyt om de systemer, man finder interesse for.

Det nye website hedder Studiesystemer og kan findes på medarbejderservice under studieadministration og kan i øvrigt tilgås via genvejen www.au.dk/sts.

Studiesystemsupport kan per 1. marts 2017 kontaktes skriftligt via en webformular eller via telefonnummer 871 50777.

----

Wednesday 1 March 2017 the STADS & EDDI Support and the Blackboard Support merge and become the Study Systems Support.

The Study Systems Support provides users wholly or partly support on STADS, STADS-VIP, EDDI, DANS, Digital Exam, Blackboard, Timetæller and AU Bevis.

With the formation of the Study Systems Support a new website is launched on the Staff Service website. Here the users can find useful information about the various systems as well as information on how to get in contact with the Study Systems Support. Along with the new website the possibility of subscribing to news related to the various systems is introduced. You decide yourself which systems you want to receive news about.

The new website called Study systems can be found at the Staff Service site under Studies Administration or can be accessed directly using this short cut www.au.dk/sts.

The Study Systems Support can per March 1 2017 be reached by filling out a web form or calling 871 50777.