Midlertidigt stop af integrationer i Blackboard

Midlertidigt stop af integrationer i Blackboard

Fra torsdag den 2. marts kl. 15.00 til fredag den 3. marts 15.00 er det nødvendigt at stoppe alle integrationer til Blackboard. Baggrunden er de varslede ændringer i STADS og andre fælles studieadministrative systemer som implementeres i perioden. Integrationerne til Blackboard stoppes for at minimerer risikoen for datafejl.

I praksis betyder det eksempelvis, at ændringer i STADS (tilmeldinger/afmeldinger til kurser) ikke vil blive afspejlet i Blackboard i den nævnte periode. Ændringerne vil blive sat i kø og vil blive gennemført, når integrationerne igangsættes igen. Ændringer lavet efter 2. marts kl. 15.00 er faldet på plads, når du møder mandag morgen den 6. marts.

Vær opmærksom på, at Blackboard kan benyttes som normalt i den angivne tidsperiode.

---

Blackboard integrations are switched off temporarily

From Thursday March 2nd 3PM to Friday March 3rd 3PM it is necessary to switch off all integrations to Blackboard. The reason is the notified changes in STADS and other study administrative systems that will be implemented in the period. The integrations to Blackboard are switched off to minimize the risk for data errors.

As an example this means that changes made in STADS (enrollment/disenrollment to courses) will not be reflected in Blackboard during the abovementioned period. The changes made in STADS will be queued and consequently effectuated when the integrations are reactivated. All changes made in STADS after March 2nd 3PM will be reflected correctly in Blackboard by Monday morning March 6th.

You can access and use Blackboard as usual during the abovementioned period.