Nyheder om Digital Eksamen vedrørende release den 28. april 2022

28. april release 2022

Følgende ændringer kommer i drift, når servicevinduet er slut den 28. april ca. kl. 14:00:

Der er sat 3 vigtige forbedringer til Digital Eksamen i drift:

  • Multiple choice (se vejledning) hvor en række forbedringer er introduceret
  • Lockdownbrowser som er en anden tilgang til at modvirke snyd i forbindelse med stedprøver
  • Forudsætningskrav – Det er muligt at tilføje forudsætningskrav til en prøve, f.eks. undervisningsdeltagelse eller godkendt problemformulering. 
    Forudsætningskrav giver mulighed for at systemunderstøtte samarbejdet mellem eksaminatorer og administration. Det vil medføre nye væsentlige elementer i brugergrænsefladen. En evt. ibrugtagning vil ske i tæt dialog med eksamensadministratoren.  
        

Alle ændringer er beskrevet af leverandøren, og kan ses i Arcanic release notes.

Hertil kommer en række ændringer, som vi vurderer har væsentlig betydning for os på AU. De nævnes kort her.  

Administration

Individuelle tider på studerende vises for administratorer som et lille ur-ikon efter de studerendes studienummer på studerende-fanen. Tiderne vises som mouseover

Eksamensplan – Et værktøj til automatisk at planlægge en mundlig eksamen. Der er forbedringsmuligheder i det leverede.  

Aktivitetsloggen på besvarelsesfanen vises i parentes den dato som bedømmer har valgt som indberetningsdato

Gruppedannelse – Der er en række nye muligheder for fordeling og håndtering se release notes for detaljer

Besvarelses bilag - Det er muligt at markere, at bilag ikke er tilladt som en del af besvarelsen

Masseredigering af eksamensadministratorer og bedømmere er optimeret

Genveje (hotkeys) - ALT+1 åbner Overblikssiden, ALT+2 åbner Prøvedata etc.

Mulighed for at se den studerendes besvarelse selv om de ikke har ”trykket” afleveret

Brugergrænseflade - Det er muligt at tilpasse Digital Eksamens brugergrænseflade for at forbedre kommunikationen til studerende og bedømmere. 

Studerende 

PURE: Et forbedret flow for aflevering i AU’s projektbibliotek

Rest tid - I forbindelse med udprøvning får den studerende vist resterende tid (dvs. frem til prøveslut inklusiv eventuel individuel tid)

Bedømmer

Prøveforløb - Indberetningsprøven – Her kan man se sine medbedømmeres eventuelle angivne provisoriske bedømmelser, som kan danne grundlag for den endelige karakter, der inddateres på indberetningsprøven

Prøveforløb - Dialog vedr. feedback er forbedret

Download af besvarelser – Her vil filnavne være præfixet med studienummer (gælder ikke for anonyme prøver)

Genveje (hotkeys) - ALT+1 henter alle besvarelser, Alt+2 eksporterer de studerende, Alt+3 afgiver fælles feedback, Alt+4 viser eksamensinformation, Alt+5 viser detaljer for alle besvarelser

Multiple choice (se vejledning) hvor en række forbedringer er introduceret, især på bedømmelsesprocessen.

Lodtrækning af eksamensspørgsmål på mundtlige prøver er muligt

Arcanics releases beskrivelse kan ses her https://digitaleksamen.arcanic.dk/releases/28-april-release/