STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. maj 2021

STADS og EDDI testmiljø/"sandkasse" (Prodforretning) er i dag blevet opdateret, så miljøet nu indeholder produktionsdata fra den 28. april 2021.

Trimmeparameteren på Prodforretning er nu sat således, at der ved studerendes tilmelding i STADS SB tilmeldes til en eller flere af alle de EKA, som en UVA fører frem til, uden der tjekkes for, om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.

Ændringen af trimmeparameteren i STADS produktion bliver foretaget torsdag den 29. april efter kl. 16.00.