STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. maj 2022

STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. maj 2022

STADS og EDDI testmiljø/"sandkasse" (Prodforretning) er den 27. april 2022 blevet opdateret, således miljøet nu indeholder produktionsdata fra den 25. april 2022.

Trimmeparameteren på Prodforretning er nu sat således, at der ved studerendes tilmelding i STADS SB tilmeldes til en eller flere af alle de EKA, som en UVA fører frem til, uden der tjekkes for, om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.

Ændringen af trimmeparameteren i STADS produktion bliver foretaget fredag den 29. april efter kl. 15.00 og vil være gældende til og med mandag den 23. maj. Derefter vil der kun blive tilmeldt til en eller flere EKA-er som UVA-en fører frem til.