STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. november 2023

STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. november 2023

STADS og EDDI testmiljø/"sandkasse" (Prodforretning) er blevet opdateret, således miljøet nu indeholder produktionsdata fra den 30. oktober 2023.

Trimmeparameteren på Prodforretning er nu sat således, at der ved studerendes tilmelding i STADS SB tilmeldes til en eller flere af alle de EKA, som en UVA fører frem til, uden der tjekkes for, om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.

Ændringen af trimmeparameteren i STADS produktion bliver foretaget tirsdag den 31. oktober efter kl. 17.00.
Trimmeparameteren vil mandag morgen den 27. november blive ændret tilbage til oprindelig værdi, hvorefter der igen tjekkes for om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.