Ustabilitet på Studieselvbetjeningen (STADS)

Vi oplever pt. ustabilitet på Studieselvbetjeningen (STADS) i forbindelse med tilmelding til undervisning og eksamen.

Det betyder, at der ikke automatisk genereres en eksamenstilmelding ved tilmelding til en undervisningsaktivitet med behandlingsstatus ”plads”.

KMD og AU IT arbejder på at få afklaret problemet. Desuden arbejdes der på en løsning, således at data kan genoprettes, når fejlen er rettet.