AU's Grønne Guide

Studerende og medarbejdere har efterspurgt viden om, hvad man selv kan gøre for at supplere rækken af klimavenlige løsninger, som AU implementerer rundt omkring på campus i disse år. 

I AU's Grønne Guide kan du finde inspiration til, hvordan du kan bidrage til et grønnere universitet.


 


Bag om AU's Grønne Guide

Guiden er først blevet kvalificeret af medarbejdere og studerende fra AU's grønne netværk, herefter en række af universitetets forskere og til sidst samlet i en guide, som kan læses her.

Alle idéer, som præsenteres i guiden, har en effekt. Dog er den mulige CO2-reduktion størst inden for transport- og fødevareområdet.

Ordforklaring: Når udledningen af drivhusgasser på tværs skal sammenlignes, omregnes den til CO2-ækvivalenter – et begreb som i denne guide benævnes CO2-udledning.

Send dine input

Det er dine idéer og input, som løbende er med til at forme guiden og gøre den til en levende idébank for alle, som har deres gang på campus. Du kan sende dine idéer til greenteam@au.dk