Orlov og jobmobilitet

Det er Aarhus Universitets mål

  • at bevilge orlov til fastansatte, når der foreligger væsentlig faglig eller personlig begrundelse, forudsat at orloven ikke strider mod universitetets interesser.
  • at øge de ansattes mobilitet internt på universitetet ved at benytte mulighederne for jobrotation og jobbytte.

Orlov

Aarhus Universitet ønsker at imødekomme og understøtte de ansattes mulighed for orlov, når der foreligger en væsentlig faglig eller personlig begrundelse, herunder for eksempel hensyntagen til en ægtefælles eller samlevers udstationering. Universitetet anerkender, at det kan være et vigtigt led i den ansattes arbejdsliv, at der gives orlov til brug for kompetenceudvikling.

Aftale om orlov indgås mellem den ansatte og dennes nærmeste leder. Aftalen forudsætter en afvejning af den ansattes og universitetets behov.