Om Arts

Dekanat

Dekan

Dekan på Faculty of Arts på Aarhus Universitet er Johnny Laursen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for Faculty of Arts på Aarhus Universitet, i daglig tale kaldet Arts.

Prodekaner

Prodekanerne på Arts varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet. Antallet af prodekaner afspejler ønsket om en forstærket strategisk indsats på universitetet og skal sikre, at de tværgående funktioner er kvalitativt funderet i de faglige miljøer.

Fakultetssekretariat

Dekanatet supporteres af fakultetssekretariatet.

Institutter

På Arts er der tre institutter:

Institutsekretariaterne varetager den daglige drift af institutterne på Arts.

Forskningsprogrammer og -centre

Forskningen på Arts er er organiseret i forskningsprogrammer og forskningscentre.

Administration

 • Administrationscenter Arts, i daglig tale kaldet ACA, varetager administration og servicering af institutter og centre på fakultetet. Medarbejderne refererer til universitetsdirektøren via administrationschefen på Arts samt den funktionschef, der har ansvaret for det relevante faglige område.
 • Områderne er:
  Arts Bygningsservice

  Arts HR
  Arts It-Support
  Arts Kommunikation

  Arts Studier
  Arts Økonomi
 • Administrationscenter Arts er opdelt geografisk på Campus Aarhus og Campus Emdrup i København.
 • Administrationschef på Arts er Ole Jensen, der har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center. Campuskoordinator i Emdrup er Carsten Henriksen.

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer.

Advisory Board

Fakultetets Advisory Board rådgiver dekanen og fakultetsledelsen på en række områder, såsom fakultetets mission og kerneopgaver, strategier og handlingsplaner i relation til forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, udbuddet af uddannelser og videreudviklingen af samme, den interne fordeling af midler, organisationsstruktur samt fakultetets globale orientering og andre strategiske samarbejder.