Strategi på Arts 2020-2025

Strategiproces på Arts


Aarhus Universitet vedtog 13. december 2019 strategien for 2020-2025, og fakultetsledelsen besluttede, at der med udgangspunkt i AU Strategien udarbejdes strategier på henholdsvis fakultets- og institutniveau. 

Fakultetsledelsen på Arts har i juni 2020 vedtaget den ny strategi for Faculty of Arts, ligesom der på både Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik er vedtaget nye strategier for perioden 2020-2025.

Fakultets- og institutstrategier har været i bred høring og mange medarbejdere har deltaget i processen og indleveret kommentarer, som er indarbejdet i de endelige versioner.

Både fakultets-og institutstrategier har en tæt sammenhæng til AU’s overordnede strategi, og i efteråret 2020 vil fakultetet blive bedt om at melde forslag til aktiviteter ind til AU’s handlingsplan. Fakultetsledelsen vil løbende besøge både fakultets- og institutstrategier for at koordinere, hvilke aktiviteter, det vil være nyttigt at iværksætte for at sikre, at strategien får konkret liv i organisationen.

Både fakultets- og institutstrategier kan downloades fra denne side.

Strategiopfølgning 2021

Oversigt over medarbejderinddragelse

 

Her er en oversigt over inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier, og hvem der er høringsberettigede ift. institut- og fakultetsstrategi.

Fakultetet og institutternes strategier høres på samme tid hos alle høringsberettigede parter med frist for endt høring 12. maj 2020. Efterfølgende diskuteres udkast til både fakultets- og institutstrategier med Advisory Board på mødet 18.-19. maj 2020. Herefter færdiggøres strategierne inden 1. juni 2020. I forhold til strategiarbejdet forventes det, at følgende medarbejdergrupper inddrages på fakultet- og institutniveau.

Inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier

På institutniveau:

Institutforum
LSU/LAMU
Institutledelse (inkl. afdelinger)
Studienævn
Forskningsudvalg

På fakultetsniveau:

Lederforum
Akademiske Råd
CUDIM
ACA
FSU/FAMU

Høring af strategiudkast

Høringsparter ift. institutstrategier er:

Institutforum
LSU/LAMU

Høringsparter ift. fakultetsstrategi er:

Institutforum
Institut
LSU/LAMU
Studienævn
LSU
ACA
CUDIM
Ph.d.-udvalget
Akademisk Råd
FSU/FAMU