Politikker, retningslinjer og delstrategier
besluttet af fakultetsledelsen på Arts