Regler for afregning af kreditkort

Fakultetsledelsen på Arts har pr. 1. januar 2020 besluttet at indskærpe reglerne for afregning af kreditkorttransaktioner for alle enheder på Arts.

Indskærpelsen betyder, at hvis du har brugt dit AU-kreditkort, og transaktionerne ikke er afregnet i RejsUd inden for 90 dage, vil der blive foretaget et automatisk løntræk af din næste lønudbetaling på det beløb, der er trukket på dit AU-kreditkort for mere end 90 dagen siden, men endnu ikke er afregnet i RejsUd.

Reglen om løntræk efter 90 dage gælder uanset, om det er institutternes ordinære midler, der skal finansiere udgiften, eller der er tale om et eksternt projekt.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til din sekretariatsleder/funktionschef.