Æresdoktor

Udnævnelsen til æresdoktor er den højeste akademiske grad, man kan tildeles. Forudsætningen for at komme i betragtning til udnævnelse som æresdoktor er at:

  • være førende forsker inden for sit felt
  • gennem et tæt samarbejde med fakultetet at have bidraget væsentligt til at udvikle forskningen og undervisningen på Aarhus Universitet

At være æresdoktor indebærer ikke en forventning om løsning af specifikke opgaver, samarbejde eller tilstedeværelse.

Hvert år i forbindelse med årsfesten på Aarhus Universitet udnævnes et begrænset antal æresdoktorer på AU. Hvert hovedområde kan i reglen indstille én kandidat om året.