Emeritus

Institutter og centre på Arts har mulighed for at tilknytte tidligere ansatte videnskabelige medarbejdere til Arts gennem emeritus-ordningen for en periode på op til to år. Samarbejdet kan efterfølgende forlænges for ét år ad gangen.

Emeritus-ordningen er relevant at bringe i spil i forbindelse med pensionering af videnskabelige medarbejdere, hvor medarbejder og institut/center har en gensidig interesse i at fortsætte samarbejdet.

De økonomiske omkostninger er begrænsede alt efter de individuelle aftaler, der indgås mellem emeritus og institutleder/centerleder.

Kontakt Arts HR for at få adgang til den opdaterede AU-skabelon for indgåelse af Emeritus-aftaler.