Aarhus BSS Informationssikkerhedsudvalg (FISU) og Research Data Management udvalg (RDM)

Medlemmer

Kommissorium

Baggrund

Informationssikkerhed, Research Data Management, og databeskyttelsesretlig compliance er vigtige emner for universitetet og forskerne. Data management omhandler regler og procedurer for forvaltning af data, informationssikkerhed omhandler sikker behandling, opbevaring, deling og lagring af data mens databeskyttelsesretlig compliance omhandler beskyttelse af data subjekterne. Datamanagement, informationssikkerhed og databeskyttelsesretlig compliance er derfor sammenhængende emner, hvorfor Aarhus BSS har besluttet at etablere et fælles FISU og RDM udvalg.  

Aarhus Universitet har tilsluttet sig FAIR-principperne, som er et sæt vejledende principper inden for datamanagement, der har fokus på at gøre data Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

I relation til informationssikkerhed har Aarhus Universitet etableret et centralt informationssikkerhedsudvalg og ledelsen har øget fokus på compliance med de databeskyttelsesretlige regler.

Overordnede formål

Udvalget har til formål:

  • At holde sig opdateret om krav til data management, informationssikkerhed og databeskyttelse.
  • At informere fakultetsledelsen om vigtig ny viden inden for data management, informationssikkerhed og persondatabeskyttelse, så det sikres, at institutlederne på et oplyst grundlag har mulighed for at implementere ændringer i praksis.
  • Sammen med institutlederne at sikre, at Aarhus BSS hvert år gennemfører de opgaver, der er beskrevet i årshjulet for informationssikkerhed.

Opgaver

Udvalget har følgende opgaver:

  • Indstille til nye tiltag på research data managementområdet, informationssikkerhedsområdet og tiltag til sikring af persondataretlig compliance.
  • Behandle aktuelle problemstillinger i relation til data management, informationssikkerhed persondataretlig compliance.
  • Koordinere og medvirke til gennemførelse af opgaverne i årshjulet for informationssikkerhed.
  • Forholde sig til aktuelle lokale risici i forhold til informationssikkerheden og forholdsregler mod disse risici.
  • Eventuel deltagelse i det centrale informationssikkerhedsudvalg.

Sammensætningen

Udvalget er sammensat af en kombination af VIP og TAP personale fra Aarhus BSS samt en repræsentant fra AU Library, Det Kongelige Bibliotek.

Udvalget mødes minimum 4 gange om året, men der kan indkaldes til yderligere møder.

Formidling

Udvalget sikrer, at lokale regler inden for research data management og informationssikkerhed bliver kommunikeret og gjort tilgængelige for medarbejdere på Aarhus BSS.

Sekretariatsbetjening