Institutfora, Aarhus BSS

Der er 6 institutfora på Aarhus BSS - et for hvert institut. Sigtet med foraene er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål ved deres institutter. Institutforums funktionsperiode er 4 år, og der afholdes mindst 2 møder årligt.

Nedenfor er der en oversigt over medlemmerne ved de enkelte institutfora.