Institutter og centre, ordinære DR1 projekter

I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for institutternes ordinære delregnskab 1 projekter.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager.

Ved lønanvisning angives herudover også delregnskab og sted.

Stednavn Stednummer Delregnskab Projektnummer EAN-nummer
LAW, Juridisk Institut 5211 1 90202 5798000419520
PS, Institut for Statskundskab 5311 1 90203 5798000419582
CFA, Center for Forskningsanalyse 5321 1 10600 5798000419629
PSY, Psykologisk Institut 5411 1 90204 5798000419605
CRF, Center for Rusmiddelforskning 5421 1 90205 5798000419636
MGMT, Inst. for Virksomhedsledelse 5511 1 10569 5798000424944
ECON, Institut for Økonomi 5611 1 90201 5798000419483
NCRR, Center for Registerforskning 5621 1 10566 5798000419469
BTECH, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 5711 1 90200 5798000418868

Nedenstående aktivitetsnummeroversigt er en standardskabelon, og den gælder for alle de ordinære delregnskab 1 projekter på Aarhus BSS. Disse anvendes i forbindelse med kontering i IndFak, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og ved timelønsanvisninger.  

Bemærk: Udover standard skabelonen for aktivitetsnumre er der nederst på siden en oversigt over de særlige, tværgående aktivitetsnumre, der findes på nogle af de ordinære delregnskab 1 projekter på Aarhus BSS.

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
81101 VIP løn
81111 Post.doc./adj./forsker/VA løn
81201 PhD løn
81301 DVIP løn
81401 TAP løn
81501 DTAP løn
81601 Anden løn
82101 Rejser, hotel, forplejning, stip. ol.
82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol.
82301 Telefon og teleafgifter
82401 Tjenesteydelser og transportmat.
82501 Dataudstyr og kontormaskiner
82601 Møbler, inventar, varer og materialer
82701 Internt køb
91101 Internt salg
96501 Eksternt salg

Tværgående aktivitetsnumre, MGMT, projekt 10569:
Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
81302 DVIP vedr. EVU (MGMT)
81303 Summer University (MGMT)
Tværgående aktivitetsnumre, ECON, projekt 90201:
Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
89802 DS Server (ECON)
89805 Sektion "Econometrics and Business Analytics"
89806 Sektion "Accounting and Finance"
89807 Sektion "Industrial Organisation and Trade"
89808 Sektion "Labour and Public Policy"
89810 Uddannelsesledere