Kaffe & Kompetence

  • Kaffe og small talk + Viden, værktøjer og inspiration = Knivskarp Aarhus BSS Administration

”Kaffe & Kompetence” er administrationscentrets uformelle og medarbejderdrevne kompetenceudviklingstiltag.

2-3 gange per semester inviteres der til et oplæg eller en workshop, hvor et aktuelt eller relevant emne behandles.

Udover faglig inspiration er det desuden en anledning til at mødes og socialisere på tværs af daglige samarbejdsrelationer.

Formålet med arrangementerne er at:

  1. understøtte medarbejdernes daglige arbejde
  2. øge det faglige kendskab til andre afdelinger
  3. øge det personlige kendskab til kollegerne i de andre administrative afdelinger på Aarhus BSS

Kommende arrangementer

Ingen arrangementer fundet.