Særligt til økonomimedarbejdere

Informationen på denne side er til alle ansatte inden for økonomiområdet på AU og til alle ansatte i AU Økonomi og Bygninger. 


Som ansat inden for økonomiområdet arbejder du med personoplysninger i forskellige sammenhænge f.eks. økonomiadministration af eksterne projekter og udarbejdelse af budgetter.

Her kan du finde en instruks, der kan vejlede dig om, hvordan du korrekt anvender, registrerer, behandler og opbevarer disse oplysninger i overensstemmelse med forvaltningsloven, straffeloven og persondataretten. Hver gang du behandler en personoplysning, skal du have et sagligt formål. Du må kun hente personoplysninger fra fagsystemer (f.eks. Navision, promark mv), kuber eller andre datakilder, hvis oplysningerne er direkte relevante for dit arbejde. Persondataretten giver den nødvendige hjemmel til at registrere og behandle de oplysninger, der er nødvendige i sagsbehandlingen.