Særligt til udvalgsmedlemmer

Det er forventet, at udvalgsmedlemmer er bekendt med indholdet i nedenstående dokumenter og agerer herefter. At udvalgsmedlemmer kender deres rolle og ansvar i forhold til informationssikkerhed på Aarhus Universitet.

Dokumenterne angiver minimumskrav, men skal eventuelt suppleres med yderligere krav og retningslinjer i de lokale udvalg.

Ansvar

Udvalgsmedlemmer har beslutningskompetence i forhold til informationssikkerheden på Aarhus Universitet, hvor aktiviteter omfatter: 

  • at godkende målsætninger og tiltag for informationssikkerhed - enten lokalt eller via det Centrale Informations Sikkerheds Udvalg (CISU)

  • at varetage den overordnede prioritering og opfølgning på de opgaver, som er forbundet hermed

Yderligere ansvarsopgaver og funkionsbeskrivelse - her henvises til kommissorium for det pågældende udvalg.