Organisering

På denne side kan du læse om, hvordan arbejdet med informationssikkerhed på Aarhus Universitet er organiseret. 


Strategisk

Ansvaret for informationssikkerheden ligger hos Universitetsledelsen.


Strategisk/taktisk

Til at varetage den daglige ledelse af informationssikkerhedsarbejdet har man ansat en informationssikkerhedschef og nedsat et centralt informationssikkerhedsudvalg (CISU), som skal varetage den overordnede prioritering og opfølgning på de opgaver, som er forbundet hermed. Det er også CISU, som er ansvarlige for informationssikkerhedspolitikken.


Taktisk/operationelt

Ud over det centrale udvalg er der et lokalt sikkerhedsudvalg på hvert fakultet (FISU/EISU), som har til opgave at sikre en prioritering og operationalisering af de opgaver, som ligger i Universitetets årshjul for informationssikkerhed, samt varetage de decentrale informationssikkerhedsproblematikker.

På det tekniske område, har AU IT en faggruppe for informationssikkerhed, der dels behandler de tekniske problemstillinger, som opstår internt i AU IT, men også problemstillinger, der rejses af CISU eller FISU/EISU. Faggruppen indstiller løsningsforslag til ledelsen i AU IT eller direkte til CISU/FISU/EISU.