Særligt til enhedsledere

Det er forventet, at enhedsledere er bekendt med indholdet i nedenstående dokumenter og agerer herefter. At enhedsledere kender deres rolle og ansvar i forhold til informationssikkerhed på Aarhus Universitet.

Dokumenterne angiver minimumskrav, men skal eventuelt suppleres med yderligere lokale krav og retningslinjer.

Ansvar

Enhedslederen har det samlede ansvar for informationssikkerheden i sin respektive enhed, hvor aktiviteter omfatter 

  • lokalt arbejde med awareness, som skal udføres hele året 

  • at sikre, at alle brugere i den respektive enhed har fået den rette information, træning mv. 

  • at Aarhus Universitets ISMSinformationssikkerhedspolitik og de yderligere politikker, procedurer, regelsæt samt alle øvrige centrale informationer omhandlende informationssikkerhed kommunikeres, implementeres og efterleves af alle brugere uden undtagelse i den pågældende enhed 

  • at udarbejde og anvende et tilpasset lokalt ISMS, der efterleves i praksis og på modenhedsniveau 3 

  • at udarbejde og implementere lokale politikker og procedurer 

Jævnfør ISMS