Særligt til systemejere

Det er forventet, at systemejere er bekendt med indholdet i nedenstående dokumenter og agerer herefter. At systemejere kender deres rolle og ansvar i forhold til informationssikkerhed på Aarhus Universitet.

Dokumenterne angiver minimumskrav, men skal eventuelt suppleres med yderligere lokale krav og retningslinjer - afhængig af hvad risikovurderingen tilsiger.

Ansvar

Systemejer har det samlede ansvar for informationssikkerheden i sit respektive system, hvor aktiviteter omfatter: 

  • at udarbejdelse en skriftlig risikovurdering for systemer, der behandler, opbevarer eller videreføre fortrolige og/eller følsomme informationer, herunder personoplysninger

  • at sikre, at der tages stilling til risici og sikkerhedsforanstaltninger - jævnfør risikovurderingen

  • at sikre, at udfyldt risikovurdering godkendes og påtegnes hos din ledelse

  • at sikre, at risikovurderingen som minimum revurderes én gang årligt eller:

    • ved større ændringer i datatype/-behandling

    • ændring i system/setup/samarbejdspartnere/databehandleraftale

    • ved sikkerhedshændelser/-brud.

Yderligere ansvarsopgaver og funkionsbeskrivelse - se Systemejerhåndbog