Nyt fra ledelsen

23.01.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Kære medarbejdere, håber I alle kom godt igennem juleferien og kom godt ind i det nye år. Selv havde jeg en dejlig og afslappet ferie og nød at have god tid til at være sammen med familien. I kan finde det slideshow, som blev vist på fællesmødet d. 19/12 her. Jeg vil gerne sige tak for de mange fine oplæg. Vi er i lederkredsen i færd med at udarbejde beskrivelser for de indsatser, vi skal arbejde med i 2019 under AU IT’s målbillede og på vores årlige lederseminar, som afholdes d. 19.- 20 . februar, vil vi lægge en samlet plan for arbejdet med disse indsatser og kommunikere om planen umiddelbart efter seminaret.

D. 4. januar var der seminar i LEA-kredsen (lederkreds for Enhedsadministrationen, som består af vicedirektørerne og administrationschefer og ledes af universitetsdirektøren), hvor vi behandlede indsatserne i investeringsplan for digitaliseringsstrategien og drøftede forslag til finansiering af planen. D. 14. januar havde jeg møde med Rektoratet (bestående af rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon) for at få deres input til det videre arbejde med at få truffet beslutning om igangsætning af investeringsplanen. På mødet opfordrede rektor til at vi opdeler behandling af investeringsplanen, så planen behandles på to universitetsledelsesmøder i stedet for blot et på grund af planens omfang og af hensyn til at universitetsledelsens medlemmer får mulighed for at sætte sig godt nok ind i stoffet. Planen behandles således første gang på universitetsledelsesmødet d. 20. februar og efterfølgende på universitetsledelsesmøde d. 27. marts, hvor den endelige beslutning om igangsættelse af planen skal træffes.

D. 30. januar kommer jeg forbi i kantinen kl. 12. Fremadrettet vil jeg komme forbi en gang hver måned kl. 9.00 på en fredag og i den forbindelse, vil AU IT servere rundstykker. Der vil blive udsendt en kalenderinvitation, som I meget gerne må svare på, så vi ved, hvor mange rundstykker og hvor meget pålæg og smørelse, vi skal købe ind.

Se slides fra AU IT fællesmøde d. 21. december.

Mvh Peter

AU IT