Nyt om Pure

Husk at registrere dine publikationer i Pure

Deadline for registrering af publikationer i Pure er 15. januar 2020, og der er praktisk information omkring universitetets indberetning af publikationer du bør være bekendt med.

Onsdag d. 15. januar 2020 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2019. Det er også sidste frist for at gøre dine publikationer Open Access tilgængelige.

Er du forsker eller administrativ medarbejder, som registrerer i Pure, er dette relevant for dig.

Registrerer du publikationer i Pure skal du tjekke følgende inden den 15. januar 2020:

  • Er alle dine publikationer registreret i Pure?
  • Er inddateringen for dine publikationer med udgivelsesår 2019 færdiggjort?
  • Har nogen af din publikationer ændret udgivelsesstatus siden du registrerede dem?
  • Er dine publikationer oprettet i den rigtige kategori ('forskning', 'formidling', 'rådgivning' og 'undervisning')?
  • Er angivelsen af ”peer review” korrekt?
  • Er Open Access-status korrekt for relevante publikationer?

AU’s nøgletal, BFI-tal, og status i Open Access Indikatoren er baseret på validerede data i Pure. Det er nødvendigt, at fristen overholdes. AU Pure kan ikke garantere, at publikationer, der indberettes efter fristens udløb, kan nå at blive valideret og talt med.

AU nøgletal

AU modtager i begyndelsen af marts en opgørelse over AU’s forskningsproduktion. Opgørelsen indeholder antallet af registrerede publikationer med udgivelsesår 2019 og indgår som en del af universitets årsrapport.

Skriv til pure@au.dk hvis du har spørgsmål.

Open Access

I begyndelsen af marts 2020 høstes publikationer med udgivelsesår 2018 til den danske Open Access indikator. Derfor skal du sørge for at Open Acces status på dine publikationer fra 2018 er korrekt. Se også gerne på publikationer fra 2019, så du har alt opdateret. Upload det accepterede manuskript til Pure, hvis du har forlagets tilladelse til at parallelpublicere det. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til Open Access, kan du kontakte din kontaktperson ved AU Library. Du kan læse mere om Open Access her.

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

BFI-tallene benyttes til at fordele en del af de nye basisforskningsmidler til universiteterne. Rettidig indberetning af universitetets publikationer er derfor essentiel. I juni 2020 høstes publikationer med udgivelsesår 2019. Du kan læse mere om BFI på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside.