Nyt om Pure

Nedlukning af BFI

I forbindelse med at BFI er lukket ned, og der ikke længere høstes til BFI, sker der ændringer i Pure.

Den Bibliografiske Forskningsindikator (BFI) og relaterede aktiviteter ophørte december 2021. Derfor bliver der ikke høstet tal til BFI i fremtiden. Publikationer skal dog registreres i Pure som hidtil.

Til støtte for BFI, er information blevet synkroniseret mellem Pure og BFI-systemet. Disse synkroniseringsjob bliver deaktiveret i forbindelsen med opgradering af Pure d. 21. februar 2022. Herefter er al BFI-relateret information statisk. Ud over deaktiveringen kommer følgende ændringer med samme opgradering:

  1. Under menupunktet ”BFI-information” i venstre navigation bliver knappen ”Test for BFI” for tidligere BFI-udløsende publikationer, sat ud af funktion, hvorfor det er ikke muligt at teste en publikation for BFI-point
  2. Tidsskrifter, der tidligere lå i den centrale database, står nu til at ligge i den lokale database sammen med de øvrige tidsskrifter, som er oprettet lokalt i Pure. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan markere tidsskrifterne fra den centrale database i Pure backend, således at de kommer øverst i listen af tidsskrifter ved søgning og bliver lettere at finde.

Det er stadig være muligt at se historisk BFI-data, herunder publikationers BFI-point og tidsskrifters BFI-niveau fra 2009-2020. Et tidsskrifts seneste BFI-niveau kan også ses i listen af tidsskrifter, når tidsskriftet tilknyttes publikationen. De historiske oplysninger forbliver tilgængelige et stykke ud i fremtiden. Vi varsler i god tid, før vi fjerner dette data.

Der vil ligeledes være andre referencer til BFI at finde i Pure. Disse bliver fjernet, når vi er sikre på, at de ikke længere tjener noget formål.