Har du brug for hjælp?

Her kan du få et se, hvorvidt du skal kontakte databeskyttelseskoordinatoren på dit fakultet, TTO, Databeskyttelsesenheden eller databeskyttelsesrådgiveren, for at få hjælp, hvis du har et spørgsmål vedr. GDPR og dit forskningsprojekt.


Databeskyttelseskoordinatorer på fakulteterne


AU har en GDPR-koordinator på hvert fakultet, som kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål til dit forskningsprojekt.

Natural Sciences

Charlotte Sand

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Technical Sciences

Else Thordahl Meyer

Chefkonsulent Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

Aarhus BSS

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Arts

Louise Buchhave

Juridisk specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Health

Christine Brink Schmidt

Juridisk specialkonsulent Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Technology Transfer Office (TTO)


TTO er AU’s kontraktenhed. De kan hjælpe dig med udfærdigelse af relevante aftaler, herunder databehandleraftaler, videregivelsesaftaler, overførsler og aftaler om fælles dataansvar. Desuden kan de hjælpe dig med vurdering af AU’s databeskyttelsesretlige rolle i dit forskningsprojekt, hjemmel og lign.

Husk, at du altid skal kontakte TTO, hvis du skal dele personoplysninger med eksterne parter (dvs. fysiske eller juridiske personer, som ikke er en del af AU).

Kontakt TTO på tto@au.dk 

Databeskyttelsesenheden


AU har en Databeskyttelsesenhed, som kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. fortegnelsen, henvendelser fra registrerede, brud på persondatasikkerheden, generelle databeskyttelsesretlige spørgsmål og kontakt med Datatilsynet, herunder anmodninger om tilladelse efter databeskyttelseslovens § 10.

Fortegnelsen

Har du spørgsmål vedr. fortegnelsen, kan du kontakte Databeskyttelsesenheden på:

Mail: fortegnelse@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Brud på persondatasikkerheden

Har du spørgsmål vedr. brud på persondatasikkerheden, kan du kontakte Databeskyttelsesenheden på:

Mail: data-brud@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser? Kontakt Databeskyttelsesenheden på:

Mail: dpo@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)


AU’s DPO kan hjælpe dig med vurdering af, om en konsekvensanalyse er nødvendig på baggrund af din risikovurdering. DPO’en bistår desuden med vejledning om konsekvensanalysen, der skal udføres af dig som forsker. Læs mere om DPO'ens rolle. 

Søren Broberg Nielsen

Databeskyttelsesrådgiver/DPO AU Forskning - Technology Transfer Office