Affaldshåndtering på Aarhus BSS

Sorteringsmodel

  • Papiraffald: Rent papir og pap, herunder kopipapir
  • Glas og flasker
  • Restaffald: Fordærveligt affald, brugt papservice, brugte servietter, kuglepenne og lignende
  • Stort affald: Møbler, inventar, ringbind, papkasser og lignende
  • Farligt affald: Batterier og lignende
  • Elektronikaffald: Ledninger, PC'er og lignende

Kontakt Bygningsservice om andre typer affald, herunder metalaffald.

Affald fra kontormiljøer

Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for at bortskaffe affald på de dage, hvor rengøringspersonalet ikke kommer ind på kontoret.

  • Papiraffald opsamles i printer-/kopirum og lignende.
  • Fortroligt papiraffald kan lægges i en særlig container, der kan bestilles på driftskontoret.
  • Restaffald afleveres i affaldsbeholdere i køkkener og lignende, evt. i en opsamlingspose.
  • Elektronikaffald afleveres til den lokale IT-support.

Spørg det lokale driftspersonale om bortskaffelse af glas og flasker, stort affald og farligt affald.

Opsamlingsposer

Opsamlingsposer udleveres af rengøringspersonalet eller hentes i det nærmeste køkken. Spørg det lokale rengøringspersonale.

Placering af affaldsstationer

Affaldsstationer er større stationer, der kan rumme meget affald på én gang. Som medarbejder kan du benytte affaldsstationerne, hvis du skal bortskaffe mere affald, end der kan være i de lokale affaldsbeholdere.