Affaldshåndtering

Affald i Aarhus BSS-driftsområderne sorteres efter følgende model:

  • Papiraffald (rent papir og pap - herunder kopipapir)
  • Restaffald (fordærveligt affald, brugt papservice, brugte servietter, kuglepenne og lign.)
  • Glas og flasker
  • ”Større affald” (møbler, inventar, ringbind, papkasser og lign.)
  • Farligt affald (batterier og lign.)  
  • Elektronikaffald (ledninger, PC'er og lign.)

 

Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for bortskaffelse af affald på de dage, hvor rengøringspersonalet ikke kommer ind på kontoret. Papiraffald opsamles i printer-/kopirum og lign., mens restaffald, evt. via opsamlingspose, afleveres i affaldsbeholdere i køkkener og lign. Container til bortskaffelse af eventuelt fortroligt papiraffald kan bestilles på driftskontoret.  

 

Opsamlingsposer udleveres af rengøringspersonalet eller afhentes i nærmeste køkken. Spørg det lokale rengøringspersonale.

 

For bortskaffelse af glas og flasker, ”større affald” samt farligt affald, spørg det lokale driftspersonale.

Elektronikaffald afleveres til den lokale IT-support.