Er du forsker, som gerne vil samarbejde med en virksomhed?

Vil du gerne forske sammen med eksterne samarbejdspartnere?

Forskningen spænder vidt på AU og i samarbejder uden for AU. Men når forskningen rykker uden for AU, er der nogle juridiske rammer som du som forsker skal huske ind i din projektplanlægning. For at værne om forskningsfriheden giver lovgivningen helt overordede rammer for enten kommerciel eller ikke-kommerciel forskning. Uanset om du vil samarbejde med andre om kommerciel eller ikke-kommerciel forskning, er det vigtigt at have forventningsafstemt samarbejdet med sin eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis i relation til:

  • Projektstyring
  • Data og publikationer
  • Finansiering

Læs mere om de services, du kan få i relation til samarbejdsaftaler.


1432189 / i40