Førstehjælp - Grundkursus med certificering

Førstehjælp - akut livreddende

OBS! Grunduddannelsen skal repeteres senest hver 24. måned for at beholde certificering.

Kursusmål

At give dig viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning, og yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Kursusindhold

Kursusdagen består af 4 moduler med følgende indhold.

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 1. (15 min)

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 2. (165 min.)

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 3. (45 min.)

 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person.
 • Praktisk træning, øvelser/scenarier

Basis udd. Førstehjælp ved ulykker, del 2. (120 min.)

 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier med hovedvægten på træning af hovedpunkterne

Del 4. (15 min.)

 • Afslutning og kobling til handling i hverdagen
 • Dine E-beviser på DFR portal
 • Opfordring til at holde sine erhvervede førstehjælpskompetencer vedlige via DFR opdateringsuddannelser
 • Evaluering af kurset 

Underviser

Østjyllands Brandvæsen

Varighed

6,5 time