Førstehjælp - Grundkursus og Repetitionskursus

Disse førstehjælpskurser giver dig færdigheder til at udøve akut livreddende førstehjælp. For at beholde den certificering, du opnår ved at deltage i Grundkurset, skal du deltage på Repetitionskurset hvert andet år.


Grundkursus

Kursusmål

At give dig viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning, og yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

OBS! Du skal deltage på Repetitionskursus senest hver 24. måned for at beholde din certificering.

Underviser

Falck

Varighed

6,5 time

Kursusindhold

Kursusdagen består af 4 moduler efterfulgt af et kort afslutningsmodul.

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 1. (15 min)

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 2. (165 min.)

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Basis udd. Førstehjælp ved hjertestop, del 3. (45 min.)

 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person.
 • Praktisk træning, øvelser/scenarier

Basis udd. Førstehjælp ved ulykker, del 4. (120 min.)

 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier med hovedvægten på træning af hovedpunkterne

Del 5 - Afslutning (15 min.)

 • Afslutning og kobling til handling i hverdagen
 • Dine E-beviser på DFR portal
 • Opfordring til at holde sine erhvervede førstehjælpskompetencer vedlige via DFR opdateringsuddannelser
 • Evaluering af kurset 

Repetitionskursus

Forudsætninger

Du skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis (max. 24 måneder gammelt for at beholde certificering).

Kursusmål

At orientere deltagerne om og gennemgå nye tiltag inden for førstehjælp, og vedligeholde deres viden omkring Hjerte-Lunge-Redning.

Underviser

Falck

Varighed

3 timer 

Kursusindhold

 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af praktiske kompetencer