Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelse for AU's medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Alle medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter man indtræder i arbejdsmiljøorganisationen.


Formål

  • Give deltagerne konkret viden om opgaver, metoder og ansvar/pligter i arbejdsmiljøarbejdet.
  • Styrke deltagernes muligheder for løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen.
  • Understøtte deltagernes arbejdsmiljøarbejde på egen arbejdsplads.
  • Give deltagerne viden om værktøjer og metoder til at arbejde forebyggende og helhedsorienteret med arbejdsmiljø.

Varighed

Kurset varer 23 timer og gennemføres over 3 dage. Mellem første og anden kursusdel skal deltagerne arbejde med en praktisk opgave på arbejdspladsen. 

Bemærk, at man skal kunne deltage alle tre dage.

Information om arbejdsmiljøuddannelsen

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført senest tre måneder efter, at du er valgt eller udpeget som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder.

Det enkelte hovedområde afholder selv kursusudgiften.

Kursusbeviset skal kunne fremvises, hvis Arbejdstilsynet spørger efter dette under et tilsynsbesøg. Deltagerne er selv ansvarlige for at opbevare og journalisere kursusbeviset.

Hvis medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har deltaget i arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som gjaldt før 1. april 1991, skal de gennemføre en ny arbejdsmiljøuddannelse.

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen i perioden fra 1. april 1991 til 1. oktober 2010, skal ikke forny deres uddannelse.

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet indenfor bygge- og anlægsområdet, skal heller ikke gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.