Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelse for AU's medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Alle medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter man indtræder i arbejdsmiljøorganisationen.


Formål

Formålet med arbejdsmiljøuddannelse er at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fornøden viden om arbejdsmiljø, og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Autoriserede udbydere af Arbejdsmiljøuddannelsen

Aarhus Universitet benytter kurser udbudt af henholdsvis Crecea A/SJoblife og Human House .

Find kursusoversigter og tilmelding hos de nævnte firmaer via ovenstående links.

Arbejdsmiljøuddannelsen online

Det er muligt at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse online.

Læs mere om online-uddannelse hos: 

Varighed

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus. Mellem første og anden kursusdel skal deltagerne arbejde med en praktisk opgave på arbejdspladsen. Bemærk, at man skal kunne deltage alle tre dage.