Kemikaliemærkning

På dette kursus lærer du om, hvordan du håndterer, klassificerer og mærker kemikalier. Kurset er for medarbejdere på Aarhus Universitet, der til dagligt beskæftiger sig med kemikalier. 


Målgruppe

Laboranter, teknikere og videnskabeligt personale der klassificerer og mærker kemikalier.

Forudsætninger

At du håndterer kemikalier i det daglige og kender til mærkning af kemikalier.

Kursusmål

At kunne klassificere og mærke blandinger indenfor de mest brugte fareklasser efter CLP reglerne.

Kursusindhold

  • Faresymboler (farepiktogrammer)
  • Fare- og sikkerhedssætninger (H-, P-, EUH-sætninger)
  • Signal ord (Fare og Advarsel)
  • Gennemgang af de forskellige fareklasser
  • Gennemgang af principperne for klassificering og mærkning af stoffer og især blandinger
  • Opbygning af en fareetiket
  • Udvælgelse af sikkerhedssætninger (P-sætninger) til fareetiketten
  • Konvertering fra de tidligere EU regler til de nye CLP regler
  • Opgaver i klassificering og mærkning
  • Løsninger på opgaverne, som du kan støtte dig til, når du kommer tilbage i laboratoriet


Kurset vil afholdes som foredrag med introduktion til en fareklasse. Dernæst vil der være opgaver i fareklassen, så du selv får arbejdet med beregningerne.