Projektlederuddannelse

Uddannelsen er for dig, der ønsker at få et grundlæggende fundament for at kunne lede projekter af forskellig størrelse. Uddannelsen er teoretisk funderet i den nyeste forskning og kobles til dine egne AU-projekter. 


Projektlederuddannelsen består af 5 moduler, der hver især har til hensigt at give dig den mest  optimale læring samt værktøjer til at kunne lede projekter. Modulerne vil omhandle følgende indhold:  

Modul 1 – Klassisk projektledelsesværktøjer og -forståelse

Udbytte

 • Du får en forståelse for styringsmekanismerne og organiseringen omkring og i projektformen
 • Du får en forståelse for projekter som en integreret del af organisationens strategiske arbejde, samt evne til at facilitere dialoger omkring strategisk intention med projektet og om behov for forandring og kapacitetsopbygning.
 • Du får en forståelse for målsætningen som afgørende for projektets præcision og integration til organisationen
 • Du introduceres til AUs projektmodel og organisering
 • Du får en øget forståelse for behovet for match mellem behov og løsning gennem bedre udbud. I stand til metodisk at arbejde med større præcision i udbud og kravspecifikation
 • Du får en forståelse for sammenhæng mellem ressourcer og planlægning. Dertil bliver du i stand til at nedbryde projekter i faser, milepæle og opgaver mhp. overblik og præcision

Indhold

 • Gevinstrealisering og målsætning
 • Introduktion til projektarbejde på Aarhus Universitet
 • Projektudbud, kravspecificering og test
 • Ressourceestimering og planlægning i administrative og forskningsprojekter - del 1

Varighed

Modul 1 er et to dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage.

Modul 2 – Projektplanlægning og -ledelse

Udbytte

 • Du bliver i stand til at sikre fremdrift og løbende dokumentation af projektets resultater
 • Du bliver i stand til løbende at tilpasse projektet, med fokus på den værdi projekterne skal skabe
 • Du bliver i stand til gennem analyse at vurdere styrker og udfordringer i og omkring projekter
 • Du bliver i stand til at afdække projektets interessenter og skabe rammer for samarbejde og koordinering med centrale interessenter mhp. på øget succes og tilfredshed
 • Du bliver i stand til at omkostningsreducere projektet gennem forebyggelse og tilrettelæggelse af afbødende handlinger

Indhold

 • Ressourceestimering og planlægning i administrative og forskningsprojekter – del II
 • Opfølgning og rapportering
 • Ændringshåndtering
 • Omgivelsesanalyse
 • Interessentanalyse og –ledelse
 • Risikoanalyse

Varighed

Modul 2 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 3 – Dynamisk projektledelse, projektlederrollen og samarbejdsrelationer

Udbytte

 • Du bliver i stand til at lede projekter ud fra en dynamisk forståelse, der mindsker projektets kontekstuelle usikkerhed, for derigennem at sikre øget kvalitet i resultater
 • Du får øget selvforståelse som projektleder, og deraf styrket projektlederrolle
 • Du bliver i stand til at tilpasse egen ledelsesstil til projektets behov i forskellige faser
 • Du får kendskab til, hvordan der kan skabes fælles sprog og forståelse omkring tværgående samarbejde. Forståelse for projektarbejdsformen som læringsgenerator. Kendskab til redskaber til distanceledelse.

Indhold

 • Dynamisk projektledelse
 • Projektlederrollen (inkl. feedbacksamtaler)
 • Ledelsesstile bl.a. situationsbestemt ledelse
 • Samarbejdsrelationer og teamet

Varighed

Modul 3 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 4 – Projektleder og –deltagers rolle i værdiskabelse af projekterne

Udbytte

 • Du bliver i stand til at skabe bedre møder gennem facilitering. Forståelse for, hvordan der i møder og dialoger kan skabes øget ressourceoptimering.
 • Du får kendskab til redskaber til udvikling af projektmedarbejderne gennem en coachende lederstil
 • Du får en forståelse for, hvordan konflikter minimeres, og hvordan effekten øges i konfliktopløsningen, med fokus på læring og udvikling.
 • Du får en forståelse for, hvordan projektarbejdsformen kan skabe øget succes i forandringsprocesser

Indhold

 • Mødeledelse
 • Professionelle samtaler i og omkring projekter
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Forandringsledelse

Varighed

Modul 4 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 5 – Projektets strategiske forankring og værdiskabelse

Udbytte

 • Du får kendskab til program- og porteføljeledelse, og hvordan disse kan understøtte organisationens strategiske projektarbejde
 • Du bliver i stand til at øge generering af læring gennem løbende og afsluttende evaluering. Forståelse for, hvordan dette kan hjælpe opbygning af organisationens projektmodenhed over tid.

Indhold

 • Projekters strategiske forankring (bl.a. genbesøg af Gevinstrealisering)
 • Evaluering i og af projekter

Varighed

Modul 5 er et 1 dags kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30.

Varighed 

Alle 5 moduler er fra 9.00-16:30

Underviser

Undervisningen varetages af konsulentfirmaet Mannaz A/S.

Praktisk information

Tid

Efterår 2024

 • Modul 1: 3.-4. september 2024
 • Modul 2: 1.-2. oktober 2024
 • Modul 3: 28.-29. oktober 2024
 • Modul 4: 27.-28. november 2024
 • Afslutningsdag: 11. december 2024

Sted

BSS, Aarhus Universitet

Pris

 • Pris ved minimum deltagere: 17.500 kr.
 • Pris ved maximum deltagere: 11.000 kr. 

Den endelige kursuspris vil ligge i dette interval og fastsættes, når det endelige antal deltagere er bekræftet.

Tilmeldingsfrist: 01.08.2024


Hvis der er lukket for tilmelding, eller du er forhindret på datoerne, kan du skrive dig på interesselisten herunder. Vi kontakter dig, når vi opretter uddannelsen igen.


Kontakt


Læs også om