Intensivt Engelskkursus

AU tilbyder intensive engelskkurser af én uges varighed, hvor du kan få en koncentreret opkvalificering af din mundtlige kommunikation på engelsk. 


Målgruppe

Alle AU-ansatte med kontakt til engelsktalende studerende, undervisere, kolleger m.m., som behersker engelsk på mellemniveau.

Kursusmål

Kursets mål er, at du oplever en markant forbedring af din mundtlige kommunikation med udenlandske studerende, undervisere og andre samarbejdspartnere. Kommunikationen vil blive mere flydende og professionel og give dig en større selvsikkerhed i din kommunikation. Kurset har udelukkende fokus på mundtlig kommunikation, men kan efter behov inddrage skriftlige og grammatiske elementer.

Kursusindhold og form

Kurset vil, i så høj grad som muligt, tage udgangspunkt i de opgaver og udfordringer, du og kursets andre deltagere oplever i dagligdagen. Med andre ord er det primære fokus på kurset praktisk kommunikation, udvidelse af dit ordforråd samt aktivering af det passive ordforråd via træning og samtale.

Kurset vil typisk kunne indeholde faste elementer som introduktion til andre elementer så som:

 • Fagligt ordforråd
 • Kommunikation med internationale studerende og medarbejdere
 • Præsentation af jobfunktion og opgaver
 • Høflighed på engelsk
 • Telefonsamtaler på engelsk
 • Møder på engelsk
 • Kulturelle forskelle
 • Small talk
 • Diskussion af aktuelle AU emner
 • Engelske e-mails
 • Relevante grammatiske elementer

Undervisningsformen vil veksle mellem klassisk klasseundervisning, øvelser, rollespil, deltageroplæg og gruppedialog. Underviserens modersmål er engelsk, og hun har et indgående kendskab til britiske og danske universitetsmiljøer.

Praktisk

Du vil efter tilmelding modtage et spørgeskema, hvor du angiver dine opgaver, arbejdsopgaver og ønsker til kurset. Dette giver underviseren mulighed for at tilpasse indholdet mest muligt til deltagergruppen. Herudover vil du blive bedt om at gennemføre en engelsk multiple choice test, som har til formål at sikre en homogen deltagergruppe i forhold til engelskniveauet.   

Varighed

Kurset vil blive afviklet mandag til fredag fra. kl. 8.30 – 15.30.