Rekruttering

For at sikre at Aarhus Universitet formår at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, er det afgørende, at AU har effektfulde rekrutteringsprocesser med veldefinerede og gennemsigtige forventninger til kommende medarbejdere. Herunder veldefinerede job- og personprofiler og målrettede og motiverende stillingsopslag.

På siderne nedenfor kan du, som ansættende leder, finde nyttige værktøjer og skabeloner i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. Værktøjerne og skabelonerne skal danne en generel ramme for god rekruttering på AU. De kan tilpasses efter behov og suppleres af eventuelle lokale og fagspecifikke procedurer.