Samarbejdsudvalg på AU

Ny udpegning pr. 1. marts 2024

Alle samarbejdsudvalg på AU skal sørge for, at der sker ny udpegning til udvalget pr. 1. marts 2024.

Medarbejderrepræsentanter udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer, mens ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanter, jf. det enkelte udvalgs forretningsorden.


På Aarhus Universitet er der et hovedsamarbejdsudvalg (HSU), fem fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), et samarbejdsudvalg for administrationen (ASU) og 45 lokale samarbejdsudvalg (LSU) - i alt 51 samarbejdsudvalg.
 

Hovedsamarbejdsudvalget

Under følgende link finder du information om Hovedsamarbejdsudvalget ved AU.

Der er fastsat følgende mødetidspunkter for HSU i 2024:

  • Onsdag den 13. marts 2024, kl. 13.00-15.00 
  • Onsdag den 8. maj 2024, kl. 13.00-15.00 
  • Tirsdag den 24. september 2024, kl. 13.00-15.00
  • Torsdag den 28. november 2024, kl. 10.30-12.30