Samarbejdsudvalg (LSU)

  • Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU)

Bygninger

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Bygninger.

Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

Da der er opgaver/områder, som LSU og LAMU (arbejdsmiljøudvalg) begge skal behandle, afholdes møderne på samme dag med et fællesmøde imellem de to udvalg. Referaterne fra disse fællesmøder vil ligge her på siden.


Mødematerialer og referater

2024

28. juni 2024

5. februar 2024


22. januar 2024 - ekstraordinært møde.

2023

2021

Ledelsesrepræsentanter

Kirsten Langås Andersen
Vicedirektør for AU Bygninger
(formand)

Charlotte Lyngholm Bom

Medarbejderrepræsentanter

Anders K. Moestrup
(næstformand)
Birgitte Mørch Folkmann
Søren Harbo