BSS

Før du melder et kursus ind

Vi er glade for, at du overvejer at udbyde et kursus under AU Summer University. Nedenfor finder du en række punkter, der kan være nyttige at samle viden om, inden du stiller dit institut et forslag om, at udbyde et kursus under AU Summer University. Dine muligheder vil være forskellige fra institut til institut, så inden du går i gang med at udvikle et kursus, kan det være en ide at kontakte din institutleder, for at høre om du har opbakning fra instituttet, og om de kunne være interesserede i at udbyde dit fag. 

Sådan kommer du i gang og generelle overvejelser
Har du en god ide til et kursus, men er du i tvivl om hvordan du kommer videre? Så kontakt os endelig. Vi hjælper dig gerne og sætter dig i kontakt med de rette personer. 

Udover at overveje hvilken form for undervisning, der skal være på dit kursus, og hvilket niveau det er på, er der enkelte ting, der skiller sig en smule ud fra de almindelige kurser, som du som underviser bør overveje i forbindelse med udviklingen af dit kursus. 

Målgruppe
Hvem er målgruppen for dit kursus, er det primært eksterne internationale studerende, er det nuværende AU studerende eller en blanding? Overordnet set er der i 2019 ca. 25% internationale studerende, men fordelingen af disse varierer meget fra kursus til kursus, lige fra 90-100% eksterne internationale studerende på nogle kurser til 100% nuværende AU studerende på andre kurser. 

Tidspunkt
Du bør også overveje, om kurset skal foregå i term 1 (første i juli) eller 2 (sidst i juli og først i august). Hvis dit kursus i høj grad henvender sig til internationale studerende fra oversøiske lande, er det vores erfaring at bachelorkurser i juli oftest er dem med størst tilslutning, ønsker du europæere, skal kurset først ligge i term 2. AU studerende og danske studerende fra andre universiteter tager kurser i begge terms. 

Titel på dit fag
Vi har i de senere år observeret, at de studerende i høj grad kigger på fag med spændende titler, der indeholder nogle gode buzzwords. Et kursus skal selvfølgelig leve op til sin titel rent indholdsmæssigt, så der skal naturligvis være en klar sammenhæng, men vi ser en stigende interesse for kurser med gode titler. De sælger sig selv bedre. Så dette er en faktor, der også kan overvejes, og som vi gerne rådgiver om.

Indmelding af kurser

Indmeldelse af kurser på BSS foregår samlet via fakultet eller institut. AU undervisere kan du altså ikke selv indmelde kurser til IU, men kun via dit institut eller fakultet.

Du skal kontakte dit fakultet eller institut i perioden 1. maj til 1. september året før.

Kursusbeskrivelsen skal indeholde det samme informationer som ved ordinære semesterudbud.

Deadline for indmeldelse af kurser til IU er 15. september.

 

Undervisning
Da alle Summer University kurser er ordinære kurser, følger de også almindelig praksis på instituttet. Dog kan der være specielle hensyn der afviger fra almindelig praksis grundet lokaleforhold eller andre begrænsninger. Ingen kurser må være lettere at tage over sommeren end i de almindelige semestre.

Følgende er vejledende i forhold til almindelig praksis:

  • 5 ECTS skal som minimum have to ugers direkte undervisning med en samlet workload på 125-150 timer.
  • 10 ECTS skal som minimum have tre ugers direkte undervisning med en samlet en workload på 250-300 timer.

IU finder lokaler til afviklingen ud fra den enkelte undervisers ønsker. Det tilstræbes at afholde al undervisning samlet i Universitetsparken.

IU sørger for at optagne ansøgere får information om Introduktionsdag, Blackboard, Digital Eksamen, wifi-adgang og andre praktiske aspekter.

 

Eksamen
IU er i samarbejde med det administrative center og underviserne ansvarlig for planlægning og afholdelse af eksamen og reeksamen på AU Summer University samt karakterudskrifter og tastning.

Digital Eksamen i wiseflow er nu fuldt implementeret på BSS, og alle prøver afvikles derfor via denne platform.

Proces efter kurset er meldt ind

Hvad sker der nu
Først og fremmest skal den endelige kursusbeskrivelse godkendes af studienævnet, så det kan komme i kursuskataloget. I den forbindelse vil du blive bedt om at udfylde en skabelon til kursusbeskrivelsen, hvis du ikke allerede har gjort det, da kurset blev meldt ind. 

Derudover får dit kursus sin egen side på www.au.dk/summeruniversity med tekst, illustration og kontakt information. Til denne side skal vi bruge en kort sælgende tekst og evt. en illustration til siden. Denne side er primært henvendt til internationale studerende. 

Når først kurset er i kursuskataloget og siden er sat på hjemmesiden, så skal kurset markedsføres, så vi kan tiltrække så mange studerende til dit kursus som muligt. Nedenfor kan du læse om alt det vi gør, men også hvad du selv kan gøre. 

Markedsføring af dit kursus
Hvad vi gør
Markedsføringen er dels rettet mod AU studerende og andre danske studerende, dels mod internationale studerende fra AU's partner universiteter og selvbetalende internationale studerende. Vi producerer plakater, postkort, konferencefoldere samt forskelligt merchandise til rekrutteringsbrug bredt internationalt. Derudover laver vi annoncer på facebook, producerer nyhedsbreve, laver kampagner på studieportaler, og lægger alle kurser i onlinedatabaser, som tiltrækker studerende internationalt og fra andre danske universiteter. Vi er derudover løbende i kontakt med tidligere internationale Summer University studerende og undervisere samt faste partnerkontakter. Vi deltager desuden på de internationale messer EAIE, APAIE og NAFSA, samt tilvalgsdagen, international dag og kandidatdagen lokalt på AU. Vi modtager desuden løbende besøg i løbet af året fra partneruniversiteter, hvor fagene promoveres. Vi markedsfører primært AU Summer University som et samlet brand og ikke de enkelte kurser som sådan.

Hvad du kan gøre
Det kan være relevant at supplere vores brede markedsføringsindsats med en mere målrettet kampagne, mod bestemte målgrupper fra fx. et bestemt universitet eller indenfor et snævert fagområde, hvis dit fag henvender sig til en særlig målgruppe. I så fald kræver det en målrettet indsats fra undervisere eller internationale koordinatorer på fagniveau, for at sikre at der kommer et tilstrækkeligt antal ansøgere til sommerskolerne. Som underviser kan du derfor bruge dit internationale netværk og informere om dit fag blandt nuværende studerende og sende materiale, som du får tilsendt af os, til relevante kollegaer i udlandet. 

Afvikling af dit kursus
Når det er bekræftet at dit kursus skal køre, sørger vi for, at du kan fokusere på det faglige i forbindelse med planlægning og afvikling af dit kursus og få en positiv oplevelse henover sommeren uden at skulle tænke på de praktiske ting. I starten af april vil du få mere information omkring, hvornår du kan tilgå kurset og de studerende på Blackboard og hvilket lokale det skal foregå i.