Health

Før du melder et kursus ind

Alle kurser, som udbydes på Summer University, skal godkendes i studienævnet og kobles op på en konkret disciplin i en studieordning. Det er derfor en god idé at tage kontakt til din studieleder, inden du beslutter dig endeligt for at melde et kursus ind. Du kan også kontakte Rikke Præstegaard, der er international koordinator på Health. 

Titel på dit kursus
Vi har i de senere år kunne se, at studerende i høj grad vælger kurser med spændende titler. Der skal naturligvis være sammenhæng mellem titel og selve kurset, men det kan være en fordel at tænke lidt mere kreativt, end du normalt ville gøre til et gængs valgfag på den pågældende uddannelse. 

Undersøg om der er kurser med lignende emner
Før du arbejder videre med dit kursusforslag er det en god idé at undersøge, om der allerede findes lignende kurser under summer university. Hvis der er for stort sammenfald mellem emner kan det være svært at få et kursus godkendt i studienævnet eller at tiltrække nok studerende, der vil tage faget.

Målgruppe
Overvej om du ønsker at åbne op for flere internationale studerende på dit kursus. Ved at udbyde kurser på 10 ECTS og/eller på bachelorniveau vil flere internationale studerende kunne overføre kurset til deres egen uddannelse. Hvis du ønsker at rekruttere studerende fra andre uddannelser her på AU/andre danske universiteter vil det også være en fordel at udbyde kurset som et 10 ECTS-forløb.  
Bemærk at der kan være studieordningsmæssige begrænsninger, der gør, at det ikke er muligt at udbyde kurser på 10 ECTS.  

Markedsføring af dit kursus

Markedsføring af dit kursus

Dit kursus får sin egen side på www.au.dk/summeruniversity med tekst, illustration og kontakt information. 

Til markedsføringen rettet mod AU-studerende, andre danske studerende og internationale studerende producerer Internationalt Center plakater, postkort, konferencefoldere og forskelligt merchandise. Herudover lægger vi annoncer på Facebook, producerer nyhedsbreve, laver kampagner på studieportaler og lægger alle kurser i onlinedatabaser, som tiltrækker studerende internationalt og fra andre danske universiteter.
Vi tager også kontakt til tidligere studerende og undervisere samt til faste partnerkontakter – og vi deltager på de internationale messer EAIE, APAIE og NAFSA, samt tilvalgsdagen, international dag og kandidatdagen lokalt på AU.

Vi markedsfører primært AU Summer University som et samlet brand og ikke de enkelte kurser som sådan.

Hvad du kan gøre?
Vi vil gerne opfordre dig til at supplere vores brede markedsføringsindsats med en mere målrettet kampagne, mod bestemte målgrupper fra et bestemt universitet eller inden for et specifikt fagområde. Som underviser kan du derfor med fordel bruge dit internationale netværk til mere målrettet kontakt fra undervisere, andre fagpersoner, studieledere osv.