Bygningsområdet

Tabellen herunder viser de projektnumre og aktivitetsnumre, der skal bruges til bygningsdrift og rengøring på Arts.

De to første projektnumre indikerer hvilket driftsområde det er, og der er kun 2 aktivitetsnumre til disse to projekter, som indikerer om udgiften vedrører bygningsdrift eller rengøring.

De to næste projektnumre er til biler i hhv. Emdrup og Aarhus, her kan aktivitetsnumre ses ved at klikke på linket ud for projektnumrene.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og lønanvisninger.

Bemærk venligst, at der er en separat konteringsvejledning til bygningsvedligeholdelse (artskonto 223011 og 223012), som kan ses her.

Projektnavn Stednummer Delregnskab Projektnummer Aktivitetsoversigt EAN-nummer
Bygningsdrift Emdrup 1181 1 13654 Aktivitet 568985798000418271  
Bygningsdrift Aarhus 1181 1 13655 Aktivitet 568985798000418271  
Rengøring Emdrup 1181 1 29952 Skabelon 1 5798000418271  
Rengøring Aarhus 1181 1 29953 Skabelon 1 5798000418271  
Biler Emdrup 1181 1 13652 Skabelon 1 5798000418271  
Biler Aarhus 1181 1 13653 Skabelon 1 5798000418271