Fællesaktiviteterne

I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for fællesaktiviteterne ved Arts.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og ved lønanvisning.

STEDNAVN STEDNUMMER DELREGNSKAB PROJEKTNUMMER EAN-NUMMER AKTIVITETSOVERSIGT
AR, Dekanens pulje 1212 1 900347 5798000418271 Skabelon 1
AR, Dekanatet 1211 1 13335 5798000418271 Skabelon 2
AR, Sommerfest 1111 1 13590 5798000418271 Skabelon 3
AR, Fakultetsstipendier 1111 1 900154 5798000418271 Skabelon 1
AR, Medlemsskaber 1111 1 900154 5798000418271 Skabelon 1
AR, Studenterforeninger 1191 1 900812 5798000418271 Skabelon 1
AR, SIP-midler 1111 1 13644 5798000418271 Skabelon 7
AR, SHAPE 1111 1 38758 5798000418363 Skabelon 1